8. Puljeansøgning: Kommunal Komposition (2020-0198534)

Foreningen Alteration søger om støtte til Kommunal Komposition. 

Sagsfremstilling

Indstilling

 Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, 

1) at lokaludvalget på baggrund af indstilling fra BIFUK-arbejdsgruppen giver afslag til ansøgningen ”Kommunal Komposition” 

Problemstilling 

På vegne af Foreningen Alteration har Morten Vest søgt om 10.000 kr. i støtte til ”Kommunal Komposition”.

Kommunal Komposition består af 9 arrangementer med litteraturoplæsning og nykomponeret musik og lydkunst på forskellige spillesteder, bogcaféer, og kulturtilbud. Der søges her om støtte til ét arrangement hos Det var Zittans Boghandel, Amagerbrogade 205. Arrangementet afholdes d. 28/11, 2020, kl. 14-16. Målgruppen er litteratur- og musikinteresserede på Østamager og kunder, brugere og naboer til Det var Zittans. Der forventes ca. 50-60 deltagere fordelt over eftermiddagen.

Kommunal Komposition fremføres af fire kunstnere og omhandler nedlukningens konsekvenser for fællesskabet. Kommunal Komposition består af nyskrevne litterære tekster og nykomponeret musik og lydkunst, hvor hver optræden både omfatter København som by og de enkelte bydele, mennesker og steder lokalt.

Det ansøgte beløb indgår i et samlet budget på 18.000 kr. Egenfinansiering: 1.000 kr. 

Løsning

BIFUK-arbejdsgruppen har drøftet ansøgningen og indstiller, at projektet gives afslag.

Det skønnes ikke, at antallet af deltagere kan ikke komme op på de skrevne 50-60 gæster grundet lokalets størrelse, som BIFUK ikke skønner er egnet til arrangementet, samt de forsamlingsrestriktioner, der stadig må forventes at være til den tid. Antallet af gæster som kan opleve arrangementet må forventes at blive endnu mindre og arrangementet bliver derfor endnu dyrere pr. deltager, hvorfor BIFUK har indstillet ansøgningen til afslag. 

Økonomi 

Der er søgt om 10.000 kr. af 2020-puljemidlerne. 
 
Arbejdsgruppen har indstillet, at der gives afslag. 

Videre proces 

Såfremt ansøgningen imødekommes, skal regnskab og evaluering være sekretariatet i hænde senest den 28. december. 

 

Beslutning

Der blev stillet forslag om at støtte med det ansøgte beløb. Lokaludvalget stemte om forslaget.

For at støtte med 10.000 kr. stemte: Iben Lindemark, Hans Møller, Rene Steinvig,  Ole Meldgaard, Rune Solvang, Tom Christensen, Hanne Kusiak og Rasmus Steenberger. 

Imod at støtte med 10.000 kr. stemte: Jørgen Mark Pedersen, Ole Pedersen, Keith Gray, Frank Lambert, Nicki Wassmann Brøchner, Jens William Grav, Nanna Tofte, Bente Lildballe, Lasse Rossen, Martin Hein, Randi Sørensen, Ane Jette Thomsen og Susanne Møller.

Ingen undlod at stemme.

Forslaget blev ikke vedtaget.

Der blev stillet forslag om at støtte med 5.000 kr. Lokaludvalget stemte om forslaget.

For at støtte med 5.000 kr. stemte: Iben Lindemark, Hans Møller, Rene Steinvig,  Ole Meldgaard, Rune Solvang, Tom Christensen, Hanne Kusiak og Rasmus Steenberger. 

Imod at støtte med 5.000 kr. stemte: Jørgen Mark Pedersen, Ole Pedersen, Keith Gray, Frank Lambert, Nicki Wassmann Brøchner, Jens William Grav, Nanna Tofte, Bente Lildballe, Lasse Rossen, Martin Hein, Randi Sørensen, Ane Jette Thomsen og Susanne Møller.

Ingen undlod at stemme.

Forslaget blev ikke vedtaget.

Indstillingen blev dermed vedtaget. Projektet støttes ikke.