11. Afsættelse af midler: Jul På Sundbyøster Plads (2020-0819354)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller

  1. At Amager Øst Lokaludvalg afsætter 59.000 kr. til Jul på Sundbyøster Plads 2020.

Problemstilling

På initiativ fra Ole Pedersen og Randi Sørensen fra BIFUK-arbejdsgruppen, ønskes det at iværksætte projektet Jul På Sundbyøster Plads i december 2020. 

Formålet er at starte en tradition med juletræ og aktiviteter i december måned på Sundbyøster Plads og i Sundbyøsterhallerne. Pladsen er under fornyelse i regi af Områdefornyelsen Sundby.

På kort sigt ønskes det at pladsen får stor opmærksomhed forud for dens omdannelse, hvor det på længere sigt er ønsket at skabe en tradition for juletræ og aktiviteter på pladsen, samt netværk mellem fremtidige brugere af pladsen. 

Samarbejdspartnere: Områdefornyelsen Sundby, Amager SK Håndbold, Sundbyøster Skole, Filips Kirke, Ama'r Butikkerne,  

Typen af aktiviteterne på pladsen og i hallen vil afhænge af de til tiden gældende coronarestriktioner. 

Løsning

At Amager Øst Lokaludvalg afsætter 59.000 kr. til Jul på Sundbyøster Plads 2020

Økonomi

Der afsættes 59.000 kr. af 2020-puljemidlerne.

Beslutning

Ole Pedersen orienterede om møde i arbejdsgruppen bag projektet og tankerne bag projektet.

Der blev stillet forslag om, at en julegudstjeneste ikke indgår i programmet.

Lokaludvalget stemte om forslaget.

For forslaget stemte: Nicki Wassmann Brøchner, Nicole Schmitt, Ane Jette Thomsen og Bente Lildballe.

Imod forslaget stemte: Frank Lambert, Jørgen Mark Pedersen, Käte Hommelgaard, Ole Pedersen, Rune Solvang, Keith Gray, Bodil Benn Sørensen,Marianne Moegreen, Hans J Møller, Hanne Kusiak, Lasse Rossen, Erik Reimers, Randi Sørensen, , Tom Christensen, Rasmus Steenberger, Susanne Møller

Ingen undlod at stemme.

Der var dermed ikke flertal for forslaget om at en gudstjeneste ikke skal indgå i programmet.

Indstillingen blev derefter vedtaget uden afstemning. Der afsættes 59.000 kr. til projektet.