14. Punkter til kommende lokaludvalgsmøder

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller,

at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning

Problemstilling

Sager til kommende møder:

Intern høring, tilpasning af lokaludvalg (november)

VVM-høring, Lynetteholm (november/december)

Ny aftaletekst vedr. Miljøpunkt Amager (november)

Budget for Miljøpunkt Amager 2021 samt afsættelse af puljemidler (november)

Puljemiddelbudget 2021 (november/december)

Evaluering af Kvikpuljen (december)

Løsning

At lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning.

Der blev stillet forslag om et særskilt møde om VVM for Lynetteholmen i stedet for kun at behandle det på PET. Sekretariatet følger op på, hvornår det præcist kommer i høring. Der blev foreslået den 20. november, hvor trafikgruppen holder møde.