2. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller,

at lokaludvalget godkender dagsordnen.

Beslutning

Formand Susanne Møller foreslog at tillægsdagsordenen behandles efter pkt. 8.

Med denne tilføjelse blev dagsordenen godkendt.

Fravær med afbud:

Jens William Grav - Erik Reimers

Martin Hein - Bodil Benn Sørensen deltog som suppleant.

Iben Lindemark - Käte Hommelgaard deltog som suppleant.

Ole Meldgaard - Nicole Schmitt deltog som suppleant.

Dansk Folkepartis plads er vakant. Ingen suppleant deltog.

Fravær uden afbud: Rene Steinvig.

Fremmøde: Rune Solvang forlod mødet kl. 20.54 efter pkt. 11.

Omdelt materiale: 

Tillægsdagsorden

Ændringsforslag fra Bente Lildballe til dagsordenens pkt. 3.

Ændringsforslag fra Rune Solvang til dagsordenens pkt. 4.

Udkast til høringssvar vedr. Ved Amagerbanen Nord fra N/F Sundvænget til orientering.