13. Formandens meddelelser

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager øst Lokaludvalg indstiller,

at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Problemstilling

Møder i perioden:

1. Oktober: Kirkegårdsvandring

20. Oktober: LUFT-møde

Løsning

At lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning.

Desuden blev der orienteret om

  • Biblioteksmøde på Rodosvej
  • Kultur- og Fritidsforvaltningen overtager hallen på Kofoeds Skole
  • Møde vedr. Ketsjersportens hus.
  • Leder af Kofoeds Skole Robert OIsen kommer på SOSU mødet og orienterer om planer om skæve boliger på Kofoeds Skole.