9. Puljeansøgninger: projekter udskudt fra 2020 til 2021. Anmodninger om overført støtte (2020-0822447)

Grundet nedlukningen som følge af Covid19 har fem støttede puljeansøgere anmodet om at få overført sin støtte fra lokaludvalgets 2020-midler til lokaludvalgets 2021-midler. 

Sagsfremstilling

Indstilling 

Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, 

1) at lokaludvalget på baggrund af indstilling fra BIFUK-arbejdsgruppen afsætter en underskudsgaranti på 28.750 kr. til ”AmarGetOn Hiphopfestival” 

2) at lokaludvalget på baggrund af indstilling fra BIFUK-arbejdsgruppen afsætter en underskudsgaranti på 5.000 kr. til ”Korworkshop og koncert for skolebørn på Amager 2021” 

3) at lokaludvalget på baggrund af indstilling fra BIFUK-arbejdsgruppen afsætter en underskudsgaranti på 42.000 kr. til ”Familien Ama'r” 

4) at lokaludvalget på baggrund af indstilling fra BIFUK-arbejdsgruppen giver afslag til ArsNovas anmodning om at få overført sin støtte for 2020 til 2021.

5) at lokaludvalget på baggrund af indstilling fra Miljø & Klima-arbejdsgruppen afsætter en underskudsgaranti på 50.000 kr. til ”Holdbart Klimafestival” 

Problemstilling 

Det samlede, søgte beløb til overførsel fra 2020-puljemidlerne til 2021-puljemiderne er: 

  • AmarGetOn: 28.750 kr.
  • Korworkshop: 5.000 kr. 
  • Familien Ama'r: 42.000 kr. 
  • ArsNova: 18.900 kr. (indstillet til afslag på anmodning om overførte midler)
  • Holdbart Klimafestival: 50.000 kr. 

Anmodet om overført i alt: 144.650. 

Der er fra arbejdsgrupperne indstillet at i alt 125.750 kr. overføres til 2021-puljemidlerne.  

1) AmarGetOn HipHopFestival

Lokaludvalget besluttede i december 2019 at afsætte en underskudsgaranti til projektet på 50.000 kr. Grundet Covid-19 anmodede ansøger efterfølgende om at få støtten overført til 2021. Ansøger havde på dette tidspunkt allerede afholdt udgifter til projektet, som sekretariatet har udbetalt. Ansøger anmoder derfor om at få de resterende midler overført til 2021-puljemidlerne. Den oprindelige underskudsgaranti var på 50.000 kr. Før udskydelsen blev der afholdt udgifter til grafisk designer samt forudbetalt for et legearrangement med Legefabrikken, som udfører aftalen i 2021 i stedet. Beløbet der anmodes om overført er derfor: 50.000 - 6.250 - 15.000 = 28.750 kr. 

2) Korworkshop og koncert for skolebørn på Amager 2021

Lokaludvalget besluttede i januar 2020 at afsætte en underskudsgaranti til projektet på 5.000 kr. Grundet Covid-19 anmodede ansøger efterfølgende om at få støtten overført til 2021. BIFUK besluttede på arbejdsgruppemødet i maj at indstille, at støtten bliver overført til lokaludvalgets puljemidler for 2021. 

3. Familien Ama'r

Lokaludvalget besluttede i maj 2020 at afsætte en underskudsgaranti til projektet på 42.000 kr. Grundet Dovid-19 anmodede ansøger efterfølgende om at få støtten overført til 2021, hvor projektet udføres august-november. BIFUK besluttede på arbejdsgruppemødet i oktober at indstille, at støtten bliver overført til lokaludvalgets puljemidler for 2021. 

4. ArsNova - Skolekoncerter

Lokaludvalget besluttede i september 2020 at afsætte en underskudsgaranti til projektet på 18.900 kr. Grundet Covid-19 anmodede ansøger efterfølgende om at få støtten overført til 2021. Ansøger har ikke endeligt udskudt projektet og er stadig åbne for at udføre koncerterne i 2020, såfremt der gives afslag på anmodningen fra Lokaludvalget. BIFUK besluttede på arbejdsgruppemødet i oktober at indstille, at støtten ikke overføres til 2021-puljemidlerne.

Begrundelse: Det er ikke tydeligt, hvad der har ændret sig ift. restriktionerne ifm. Covid-19  siden ansøger fik tildelt støtten i september. Det bør derfor fortsat være muligt at finde en dag at holde arrangementet, som beskrevet i ansøgers oprindelige ansøgning. Ansøger opfordres derfor til enten at afholde arrangementet som planlagt med de nødvendige forholdsregler eller alternativt at søge igen i 2021. BIFUK anbefaler ansøger at finde samarbejdspartnerne forud og sammen lægge en plan for, hvordan arrangementerne afholdes. 

5. Holdbart Klimafestival

Lokaludvalget besluttede i november 2019 at afsætte en underskudsgaranti til projektet på 50.000 kr. Grundet Dovid-19 anmodede ansøger efterfølgende om at få støtten overført til 2021. Miljø & Klima besluttede på arbejdsgruppemødet i oktober at indstille, at støtten bliver overført til lokaludvalgets puljemidler for 2021. 

Løsning 

1) at projektets resterende underskudsgaranti på 28.750 kr. overføres fra 2020-puljemidlerne til 2021-puljemidlerne. 

2) at projektets underskudsgaranti på 5.000 kr. overføres fra 2020-puljemidlerne til 2021-puljemidlerne. 

3) at projektets underskudsgaranti på 42.000 kr. overføres fra 2020-puljemidlerne til 2021-puljemidlerne. 

4) at der gives afslag til ansøgers anmodning om at få overført sin underskudsgaranti fra 2020-puljemidlerne til 2021-puljemidlerne. 

5) at projektets underskudsgaranti på 50.000 kr. overføres fra 2020-puljemidlerne til 2021-puljemidlerne. 

Økonomi 

Der er anmodet om, at i alt 144.650 kr. overføres fra 2020-puljemidlerne til 2021-puljemidlerne. 
 
Arbejdsgrupperne har indstillet, at der overføres 125.750 kr. af 2020-puljemidlerne til 2021-puljemidlerne. 

Videre proces

Sekretariatet videregiver lokaludvalgets beslutninger og i tilfælde af at støtten overføres vil deadline for indsendelse af regnskab og evaluering være en måned efter endt projekt. 

Beslutning

Ad 1. Indstillingen blev vedtaget uden afstemning. Den bevilgede underskudsgaranti på 28.750 kr. overføres til 2021.

Ad 2. Indstillingen blev vedtaget uden afstemning. Den bevilgede underskudsgaranti på 5.000 kr. overføres til 2021.

Ad 3. Der blev begæret afstemning om indstillingen.

For indstillingen stemte: Frank Lambert, Jørgen Mark Pedersen, Käte Hommelgaard, Ole Pedersen, Rune Solvang, Keith Gray, Bodil Benn Sørensen, Nicole Schmitt, Marianne Moegreen, Hans J Møller, Ane Jette Thomsen, Hanne Kusiak, Lasse Rossen, Erik Reimers, Randi Sørensen, Bente Lildballe, Tom Christensen, Rasmus Steenberger og Susanne Møller

Imod indstillingen stemte: Nicki Wassmann Brøchner.

Ingen undlod at stemme.

Der var dermed flertal for indstillingen. Den bevilgede underskudsgaranti på 42.000 kr. overføres til 2021.

Ad. 4. Indstillingen blev vedtaget uden afstemning. Beløbet overføres ikke. Ansøger er dog velkomne til at søge igen til næste år, når situationen har ændret sig.

Ad. 5. Indstillingen blev vedtaget uden afstemning. Den bevilgede underskudsgaranti på 50.000 kr. overføres til 2021.