15. Eventuelt

Beslutning

Randi Sørensen orienterede om at Kultur- og Fritidsudvalget har ført til referat, at de støtter op om brugerbestyrelsens synspunkter. 

Hans Møller fortalte, at den lille genbrugsstation bag Kvarterhuset ikke er mulig at bruge for kørestolsbrugere. Han står gerne til rådighed med råd og vejledning.

Mødet sluttede kl. 21.38.