1. Borgerbesøg- og henvendelser

Beslutning

Ny 2. suppleant til lokaludvalget Grith Pontoppidan, repræsentant for den almene boligforening Røde Møllegaard, præsenterede sig.

Mads Peter Aagaard Madsen gav bemærkninger til høringen vedr. Ved Amagerbanen Nord på vegne af Nyttehaveforeningen Sundvænget på Amager Strandvej. 

Ingen andre borgere ønskede ordet.