7. Puljeansøgning: Fast Forward x Endurance: The ambient/experimental explorations (2020-0801491)

Sagsfremstilling

Indstilling 

Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, 

1) at lokaludvalget på baggrund af indstilling fra BIFUK-arbejdsgruppen afsætter en underskudsgaranti på 25.000 kr. til ”Fast Forward x Endurance: The ambient/experimental explorations” 

Problemstilling 

På vegne af Fast Forward Copenhagen har Anders Marc Jørgensen søgt om 25.000 kr. i støtte til ”Fast Forward x Endurance: The ambient/experimental explorations”. 

Arrangementet er to koncerter der foregår i TAP1 (Sal 2) på Raffinaderivej 10. Det bliver afholdt over to aftener på en weekend enten d. 21-22 november eller 28-29 november. Målgruppen er folk interesserede i ambient og eksperimental musik. Der forventes 400 - 500 siddende gæster fordelt over de to dage. 

Der vil være 3-4 live-elektroniske koncerter hver aften foruden en lysinstallation af Fast Forward’s faste lyscrew, som blandt andet arbejder for Ved Siden Af, Strøm og Distortion, samt Endurance
faste lys-crew Optika Studio. 

Formålet med arrangementet er at give elektronisk musikinteresserede en mulighed for at få en kulturel oplevelse i fællesskab, som der har været få muligheder for den seneste tid. 

Særlige forholdsregler under covid-19: Gæsterne bliver inddelt i områder med plads til 50 personer i hver og 1 meters afstand. Der vil desuden være ekstra personale til at vejlede gæsterne.

Ansøgerne er i følge sin egen beskrivelse to af Københavns førende ikke-kommercielle musik og
eventkollektiver, som har arrangeret fester gennem de seneste 10 år, og tidligere været involveret i større projekter som Søndagsvenner, Distortion, Strøm. Ansøger engagerer sig desuden lokalpolitisk og er blandt andet med i dannelsen af en ny forening mod diskrimination i nattelivet, hvilket har været medvirkende til, at arrangementerne har været fællesskabsdannende ud over de enkelte fester. 

Der samarbejdes med TAP1, der stiller lokalet gratis til rådighed, hvilket ellers ville koste i omegnen af 50.000 - 60.000 kr. 

Det ansøgte beløb indgår i et samlet budget på 104.985 kr. Arrangementet finansieres gennem billetsalg (150 kr pr person) og barindtægter. 

Løsning 

BIFUK-arbejdsgruppen har drøftet ansøgningen og indstiller, at projektet støttes med en underskudsgaranti på 25.000 kr. 

BIFUK vil gerne imødekomme ansøgningen, da der søges om støtte til en anden type arrangement med en anden målgruppe end hvad lokaludvalget typisk giver støtte til. BIFUK vil gerne understøtte det eksisterende koncertliv i de nuværende, udfordrende omstændigheder, som der i projektet tages gode forbehold imod. Projektet er et fornuftigt tiltag, der står i modsætning til de ulovlige piratfester på fx Amager Fælled, hvor der må forventes et overlap i målgrupperne. Der er desuden en god egenfinansiering i projektet. 

Økonomi 

Der er søgt om 25.000 kr. af 2020-puljemidlerne. 
 
Arbejdsgruppen har indstillet, at der bevilliges en underskudsgaranti på 25.000 kr. 

Videre proces 

Såfremt ansøgningen imødekommes, skal regnskab og evaluering være sekretariatet i hænde senest den 29. december. 

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget uden afstemning. Projektet støttes med en underskudsgaranti på 25.000 kr. af 2020 puljemidlerne.