4. Høring: Ændring af skoledistrikter 2022-23 (2021-0102795)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller,

at lokaludvalget ikke indsender høringssvar vedr. "Ændring af skoledistrikter 2022-23"

Problemstilling

Lokaludvalget har modtaget høring vedr. Ændring af skoledistrikter 2022-23 med svarfrist den 23. april 2021.

Ændringerne i skoledistrikter berører udelukkende Valby bydel, hvor det foreslås at sammenlægge distrikterne for Lykkebo Skole og Kirsebærhavens Skole. Skoledistriktsændringen er en konsekvens af Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning fra 12. august 2020 om at ændre skolestrukturen i forbindelse med etableringen af ny skolekapacitet i Valby, Nordhavn, på Nørrebro og i Vejlandskvarteret. 

Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer, at det ikke er aktuelt at ændre på distrikterne andre steder i byen. 

Høringsmaterialet kan læses her: https://blivhoert.kk.dk/hoering/aendring-af-skoledistrikter-til-skolearet-20222023

Løsning

BIFUK-arbejdsgruppen har drøftet høringen og indstiller, at Amager Øst Lokaludvalg ikke indsender høringssvar.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

 

Beslutning

Der blev stillet forslag om at lokaludvalget sender et høringssvar, hvor det fremgår at lokaludvalget ikke har kommentarer til høringen.

Forslaget blev vedtaget uden afstemning.