2. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller,

at lokaludvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Fravær med afbud:

Tom Christensen - ingen suppleant deltog

Nicki Brøchner - ingen suppleant deltog

Keith Gray - ingen suppleant deltog

Rene Steinvig - ingen suppleant deltog

Hans J. Møller - ingen suppleant deltog

Fremmøde: 

Martin Hein deltog fra kl. 18.57 og forlod mødet kl. 20.16.

Iben Lindemark deltog fra kl. 19.45.

Inhabilitet: 

Jørgen Mark Petersen erklærede sig inhabil under pkt. 11 og forlod mødet under behandlingen af punktet.