1. Borgerbesøg- og henvendelser

Sagsfremstilling

Indstilling

Mødet afholdes digitalt.

Hvis man som borger ønsker at komme i dialog med lokaludvalget under borgernes tid, bedes man kontakte sekretariatet.

Beslutning

Der var ingen borgerbesøg.