14. Orientering om 'Notat om trafikal betjening af Lynetteholm' (2021-0105584)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget tager 'Notat om trafikal betjening af Lynetteholm' til efterretning.

Problemstilling

I forbindelse med beslutningen om at anlægge Lynetteholm præsenteredes også planerne for den trafikale betjening heraf, kaldet Østlig Ringvej. For at skabe overblik over det store stofområde og indblik i de trafikale konsekvenser for Amager Øst blev der nedsat en arbejdsgruppe.

Trafikgruppen har siden arbejdet på at udarbejde et notat, der belyser den trafikale betjening af Lynetteholm fra et Amager Øst-perspektiv, til lokaludvalgets orientering.

Notatet er til internt brug af lokaludvalget og arbejdsgrupperne, og er ikke et udtryk for lokaludvalgets holdning, men blot et kondensat af den viden der findes om den fremtidige trafiksituation.

Løsning

At lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning.