16. Formandens meddelelser

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager øst Lokaludvalg indstiller,

at lokaludvalget tager formandens meddelelser til efterretning.

Problemstilling

Formandens meddelelser:

Personalesituationen i sekretariatet.

Fremtidige møder, hvornår mødes vi fysisk.

8. april: Møde med TMF

11. april: TV2 Lorry borgermøde

19. april: LUFT møde

Løsning

At lokaludvalget tager formandens meddelelser til efterretning.

Beslutning

Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning.