3. Orientering: Præsentation af vejgenopretninger (2021-0105562)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller,

1. at lokaludvalget tager præsentationen af vejgenopretning for Vermlandsgade, Kløvermarksvej og Kastrupvej til efterretning.

Problemstilling

Københavns Kommune har afsat midler til genopretning af Vermlandsgade, Kløvermarksvej og Kastrupvej. Vejene renoveres med støjdæmpende asfalt, samt nye fortove og cykelstier.

Teknik- og Miljøforvaltningen havde aftalt at præsentere de tre kommende vejgenopretninger ved arbejdsgruppemødet for Plan, Erhverv & Trafik den 8. april. Men da projektchef Nicholas Smart fra Teknik- og Miljøforvaltningen blev forhindret i at deltage, udgik punktet.

Det blev efterfølgende besluttet at få præsentationen på lokaludvalgsmødet i stedet.

Løsning

At lokaludvalget tager præsentationen til efterretning.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

 

Beslutning

Teknik- og Miljøforvaltningen præsenterede genopretningsprojektet for Kastrupvej, Vermlandsgade og Kløvermarksvej.

Lokaludvalget stillede spørgsmål og kom med inputs til projektet.

Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning.