17. Punkter til kommende lokaludvalgsmøder

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller,

at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Problemstilling

Punkter til kommende møder:

Ønsker til Københavns Kommunes budget 2022 (maj)

Løsning

At lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning.