10. Puljeansøgning: MuCirkus (2021-0087460)

Sagsfremstilling

Indstilling 

Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, 

1) at lokaludvalget på baggrund af indstilling fra BIFUK-arbejdsgruppen afsætter en underskudsgaranti på 20.000 kr. til ”MuCirkus”

Problemstilling 

På vegne af Finmusik har Karin Dalsgaard søgt om 48.658 kr. i støtte til ”MuCirkus”. 

MuCirkus foregår på Jemtelandsgade 3, alternativt på Amagerbro Torv foran Amagercentret. Det bliver afholdt i uge 24. Målgruppen er alle, både børn og unge, voksne og ældre, familier og enlige. Der forventes ca. 500 personer fordelt på 6 dage. 

Der stilles tre skurvogne op, som deltagere kan gå ind i og opleve små minikoncerter af 5-10 minutters varighed. Der er åbent i 2,5 time dagligt imens projektet står på. 

Det ansøgte beløb indgår i et samlet budget på 48.658 kr. Der er ingen egenfinansiering i projektet. Ansøger søger til tilsvarende projekter i Amager Vest, Indre By, Østerbro, Vesterbro og Vanløse. Ansøger planlægger at søge Augustinusfonden om den støtte, som muligvis ikke gives fra lokaludvalgene. Ansøger planlægger derfor efter at kunne realisere projektet gives der kun delvis støtte fra lokaludvalgene. 

Sekretariatet har været i dialog med ansøger, da de i ansøgningen skriver, at projektet ikke tidligere har fået støtte. Fejlen skyldes, at en ny medarbejder ikke har været klar over projektets historik i Amager Øst Lokaludvalg. Projektet har tidligere fået følgende støtte fra lokaludvalget: 

2011: Søgt og bevilget 50.000 kr. 

2012: Søgt 45.000 kr, bevilget 20.000 kr. 

2013: Søgt 30.000 kr., bevilget 15.000 kr. 

2014: Søgt 37.500 kr., bevilget 15.000 kr. 

Det har ikke været muligt at finde frem til evalueringen fra 2014. I følge tidligere tilsagn blev der givet delvis støtte fordi projektet var en gentagelse af forrige år. Projektet lukkede ned i 2015 men blev genetableret sidste år. 

Løsning 

BIFUK-arbejdsgruppen har drøftet ansøgningen og indstiller, at projektet støttes med en underskudsgaranti på 20.000 kr.

BIFUK finder projektet sympatisk og synes godt om, at projektet finder sted på en offentlig plads og inviterer folk ind. Det er endvidere positivt at ansøger vil samarbejde med en lokal musikskole. Dog savnes der egenfinansiering af projektet. På den baggrund indstilles det at støtte med 20.000 kr.

Økonomi 

Der er søgt om 48.658 kr. af 2021-puljemidlerne. 
 
Arbejdsgruppen har indstillet, at der bevilliges en underskudsgaranti på 20.000 kr. 

Videre proces 

Såfremt ansøgningen imødekommes, skal regnskab og evaluering være sekretariatet i hænde senest den 1. august. 

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget uden afstemning.

Projektet støttes med en underskudsgaranti på 20.000 kr.