18. Eventuelt

Beslutning

Randi Sørensen orienterede om dialog med byrumsforvalteren vedr. Sundby Kirkegård, hvor der er beskåret kraftigt i bevoksningen.