15. Statusorientering

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller,

at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Problemstilling

Herunder følger en oversigt over aktuelle sager hvori Amager Øst Lokaludvalg er engageret. Sager der har et selvstændigt punkt på dagsordenen er ikke medtaget:

 • Booking af beachvolleybaner på Amager Strand
 • Sorteringspunkter
 • Siljangade
 • Amagerbanen
 • Biodiversitet og grønne områder
 • Utidssvarende og manglende lokalplaner
 • Parkeringsundersøgelse
 • Kunst på Amagerbrogade
 • Renovering af barakker på Kløvermarksvej
 • Møde med Flydende By

Løsning

At lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Randi Sørensen orienterede om flg:

 • Problematik vedr. booking af Beachvolleybaner.
 • Møde med projektledere for omdannelse af TAP1 til oplevelses- og udstillingssted for lyskunst. 
 • Status på kunst på Amagerbrogade

Jens William Grav orienterede om møde med TMF, hvor der er givet input til placering af sorteringspunkter. 

Susanne Møller orienterede om at sekretariatet har anmodet forvaltningen om et møde vedr. lokaludvalgets parkeringsundersøgelse.

Ole Pedersen orienterede om flg.:

 • Deltagelse i brugermøde vedr. renovering af barakker ved Kløvermarken.
 • Seminar vedr. kunstgræsbaner i København.
 • Der er redaktionsmøde for Amarøsten den 26. april. Deadline er den 21. maj.
 • Kunstprojekt i tunellen under Amagerbrogade støttet af områdefornyelsen Sundby.

Frank Lambert orienterede om Siljangade-arbejdsgruppens deltagelse i møde vedr. udvikling af AGA-grunden.

Rasmus Steenberger oplyste at DSB har indvilget i at mødes med lokaludvalget vedr. Amagerbanen-området.

Ane Jette Thomsen orienterede om fremgang i biodiversitetsprojektet.

Lasse Rossen fortalte om møde med Flydende By.

Rasmus Steenberger orienterede om aktiviteter på Prøvestenen Syd, herunder affaldsindsamling.

Frida Jans fra sekretariatet orienterede om statuetter til Frivilligprisen, som nu er færdige.