7. Henvendelse fra Christianshavns Lokaludvalg vedr. bolig- og bypolitik (2021-0104586)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller,

at lokaludvalget undlader at sende kommentarer til Christianshavns lokaludvalg vedr. dokumentet ”Boligpolitik – Bypolitik”.

Problemstilling

Lokaludvalget har den 7. april modtaget en henvendelse fra Christianshavns Lokaludvalg, hvor de beder om kommentarer til en skrivelse vedr. by- og boligpolitik. Christianshavns Lokaludvalg har den 24. marts 2021 vedtaget det vedhæftede dokument ”Boligpolitik – Bypolitik” om, hvordan vi fastholder og udvikler billige boliger i byen uden at bygge for dyrt og på grønne områder. Boligproblematikken kan ikke løses isoleret i de enkelte områder i byen

Hensigten at sende dokumentet til Borgerrepræsentationen sammen kommentarerne fra de øvrige lokaludvalg.

Løsning

Tovholdergruppen har drøftet henvendelsen og foreslår at lokaludvalget ikke sender kommentarer til skrivelsen. Tovholdergruppen mener ikke det er lokaludvalgenes opgave at tage stilling til eller øve indflydelse på boligpolitik. 

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

 

Hvis indstillingen ikke vedtages behandles henvendelsen af arbejdsgrupperne i maj.

Beslutning

Det blev præciseret at der i indstillingen skulle have stået "generel boligpolitik".

Der blev stillet forslag om at sende et svar til Christianshavns Lokaludvalg, hvor lokaludvalget takker for henvendelsen og svarer, at vi ikke mener det er lokaludvalgenes opgave at drive generel boligpolitik. Samtidig anerkender Amager Øst Lokaludvalg at Christianshavns Lokaludvalg tager en spændende problemstilling op, som kan være til inspiration.

Forslaget blev vedtaget uden afstemning.