Mødedato
22-04-2021 18:30

Referat

Punkt Titel
1

Borgerbesøg- og henvendelser

2

Godkendelse af dagsorden

3

Orientering: Præsentation af vejgenopretninger (2021-0105562)

4

Høring: Ændring af skoledistrikter 2022-23 (2021-0102795)

5

Høring: Backersvej fase 1 (2021-0105349)

6

Høring: Supplerende miljøkonsekvensrapport ifm. Lynetteholm (2021-0105444)

7

Henvendelse fra Christianshavns Lokaludvalg vedr. bolig- og bypolitik (2021-0104586)

8

Henvendelse: Udkast til TMF og TMU om høj hastighed på Øresundsvej (2020-0193459)

9

Status på lokaludvalgets puljemidler april 2021 (2021-0002580)

10

Puljeansøgning: MuCirkus (2021-0087460)

11

Puljeansøgning: Børnenes Kirkeplads (2021-0087155)

12

Afsættelse af midler: Valg til lokaludvalg 2022 - kommunikationsindsats (2021-0103998)

13

Orientering: Ansøgning til Københavns Kommunes biodiversitetspulje (2021-0105448)

14

Orientering om 'Notat om trafikal betjening af Lynetteholm' (2021-0105584)

15

Statusorientering

16

Formandens meddelelser

17

Punkter til kommende lokaludvalgsmøder

18

Eventuelt