7. Puljeansøgning: Bytteskattejagt (2021-0110778)

Johan Sonne Amhild søger støtte til Bytteskattejagt i Amager Øst og Vest.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg,

1) at lokaludvalget på baggrund af indstilling fra Miljø og Klima-arbejdsgruppen afsætter en underskudsgaranti på 7.500 kr. til ”Bytteskattejagt”

Problemstilling

Johan Sonne Amhild har søgt om 7.500 kr. i støtte til ”Bytteskattejagt - byg, jagt og byt med genbrug”.

BYTTESKATTEJAGT er en genbrugs-skattejagt rundt i Sundby. På 8 udvalgte steder fordelt i Amager Øst og Amager Vest placeres en bytteboks. Bytteboksene produceres af genbrugsmaterialer på en 1- 2 dages offentlig byggeworkshop umiddelbart før periodens start. Her kan deltagerne også lære at lave deres eget kompas, som de kan bruge når de skal finde bytteboksene. Projektet afsluttes med en workshop, hvor bytteboksene omdannes til
uglekasser, insekthoteller mv. hvorved de får nyt liv i lokalmiljøet. 

De 2 workshops og åbningseventen afholdes på Den Bemandede Legeplads i Remiseparken. Den endelige placering af bytteboksene er ikke fastlagt, forslag til placering kan ses af bilag.

Projektet finder sted fra 1. - 31. aug. 2021 med startevent d. 1. aug. De 2 byggeworkshop vil ligge umiddelbart før og efter. 

Der forventes 100 - 200 deltagere pr dag i gennemsnit. Målgruppen er både børn og voksne. På grund af skattejagt-elementet forventes projektet især at tiltrække børn og børnefamilier.

Ansøger samarbejder med Miljøpunkt Amager, Ren Kærlighed til Amager, Urban Planen / Partnerskabet, Den Bemandede Legeplads i Remiseparken, Kultur og Fritidsforvaltningen/Sundby idrætspark, Byrumsforvalter Amager- Henrik Nielsen, Kvarterhuset, samt Amager Bio.

Det ansøgte beløb indgår i et samlet budget på 52.800 kr. Der er søgt støtte både fra Amager Øst og Vest lokaludvalg, samt Sundby Områdefornyelse. Egenfinansiering udgør 17.800 kr.

Løsning

Miljø og klima-arbejdsgruppen har drøftet ansøgningen og indstiller, at projektet støttes med en underskudsgaranti på 7.500 kr.

Det er et nyskabende, gennemarbejdet og netværksskabende projekt, der kan være til gavn for både børn og voksne.

Økonomi

Der er søgt om 7.500 kr. af 2021-puljemidlerne.

Arbejdsgruppen har indstillet, at der bevilliges en underskudsgaranti på 7.500 kr.

Videre proces

Såfremt indstillingen imødekommes, skal regnskab og evaluering være sekretariatet i hænde senest den 1. oktober 2021.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Projektet støttes med en underskudsgaranti på 7.500 kr.