8. Puljeansøgning: Udsmykning af Bredegrund Byggelegeplads (2021-0110983)

Søren E. Bendixen søger støtte til udsmykning af Bredegrund Byggelegeplads.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg,

1) at lokaludvalget på baggrund af indstilling fra BIFUK-arbejdsgruppen afsætter en underskudsgaranti på 25.000 kr. til ”Udsmykning af Bredegrund Byggelegeplads”.

Problemstilling

Søren E. Bendixen har søgt om 25.000 kr. i støtte til Udsmykning af Bredegrund Byggelegeplads. 

Bredegrund byggelegeplads har efter en brand fået et nyt hus til kontor og værksted. Husets kedelige grå facade står i stor kontrast til byggelegepladsens ellers så fantasifulde univers. Derfor ønsker ansøger sammen med personalet på Bredegrund byggelegeplads at udsmykke den grå facade med et flot og eventyrligt vægmaleri. Projektet vil finde sted så snart der er givet evt. tilsagn fra lokaludvalget.

Projektet ønsker at gøre brug af det kreative kompagni “Bandit Graphics”, der har mange års erfaring på den danske og europæiske street art scene, til at udføre vægmaleriet. Undervejs kan legepladsens daglige brugere følge med i udførelsen af værket. 

Normal pris for et sådant værk er ca. 40.000 kr. Bandit Graphics giver en rabat på omkring 15.000 kr. fra deres normalpris, da de selv har brugt byggelegepladsen som børn og gerne vil være med til at hjælpe lokalområdet. Bredegrund Byggelegeplads bidrager med 2.000 kr. 

Løsning

BIFUK-arbejdsgruppen har drøftet ansøgningen og indstiller, at projektet støttes med en underskudsgaranti på 25.000 kr.

BIFUK synes det er positivt med udsmykning på en kedelig bygning og mange borgere vil få glæde af at se på maleriet.

Økonomi

Der er søgt om 25.000 kr. af 2021-puljemidlerne.

Arbejdsgruppen har indstillet, at der bevilliges en underskudsgaranti på 25.000 kr.

Videre proces

Såfremt ansøgningen imødekommes, skal regnskab og evaluering være sekretariatet i hænde senest den 1. august.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Projektet støttes med en underskudsgaranti på 25.000 kr.