19. Formandens meddelelser

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager øst Lokaludvalg indstiller,

at lokaludvalget tager formandens meddelelser til efterretning.

Problemstilling

Formandens meddelelser: 

Forberedelse af valgmøde 27. april

Møde med planchef og repr. fra ØKF og TMU bag Nordøstamager Skole

Mødeforum 3. maj

Invitation til inspirationsmøde 28. maj om Erindringsmesse 2022

LUFT møde 18. maj

Løsning

At lokaludvalget tager formandens meddelelser til efterretning.

Beslutning

Susanne Møller orienterede om valg af temaer til valgmøde med spidskandidaterne. Lokaludvalget skal på juni-mødet udpege et tema. Yderligere to temaer udvælges af valgmøde-projektgruppen og et af Amager Vest Lokaludvalg.

Mødet med planchefen og ØKF vedr. sikker trafik på Prags Boulevard/Uplandsgade var meget vellykket. Det var fint at opleve trafikken på stedet, især i relation til den kommende skole i Holmbladsgade og deres brug af Kløvermarken. 

Ole Pedersen oplyste at han deltager i møde vedr. Erindringsmesse.

Formandens meddelelser blev taget til efterretning.