6. Puljeansøgning: Spis sammen i uge 23 (2021-0111927)

Ældre Sagen og hjemmeplejen Amager søger støtte til fællesspisning for ældre.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg,

1) at lokaludvalget på baggrund af indstilling fra SOSU-arbejdsgruppen afsætter en underskudsgaranti på 6.000 kr. til ”Spis sammen i uge 23”

Problemstilling

På vegne af Ældre Sagen og hjemmeplejen Amager har Dorthe Thorbech søgt om 6.000 kr. i støtte til ”Spis sammen i uge 23”.

Der søges støtte til fælles frokostarrangementer for ældre der modtager hjemmehjælp. Frokosterne afholdes i hhv. Sundhedshuset på Hans Bogbinders Alle og et lokale i Sundparken, hver dag i uge 23. Der forventes op til 80 deltagere i alt.

Projektet udspringer af Folkebevægelsen mod ensomheds vision om, at ingen i Danmark skal rammes af alvorlig ensomhed. Over 80 organisationer, herunder ÆldreSagen, arbejder sammen om denne vision. En del af denne indsats er den landsdækkende begivenhed ”Danmark spiser sammen”.

Der vil blive sendt frokostinvitation til de ældre borgere som hjemmeplejen vurdere vil være interesseret i at møde andre mennesker over en frokost. ÆS/Amager2300, Besøgstjenesten, vil vurdere om der er nogle besøgsværter der har samme interesse i at møde andre ved en frokost.

Det ansøgte beløb indgår i et samlet budget på 10.600 kr. Egenfinansiering udgør 4.600 kr.

Projektet har ikke tidligere fået støtte fra lokaludvalget.

Løsning

SOSU-arbejdsgruppen har drøftet ansøgningen og indstiller, at projektet støttes med en underskudsgaranti på 6.000 kr.

Det er positivt at se ansøgninger på ældreområdet. Selvom et af arrangementerne finder sted på den anden side af Amagerbrogade, er det arbejdsgruppens opfattelse, at der inviteres bredt mellem Øst og Vest.

Økonomi

Der er søgt om 6.000 kr. af 2021-puljemidlerne.

Arbejdsgruppen har indstillet, at der bevilliges en underskudsgaranti på 6.000 kr.

Videre proces

Såfremt ansøgningen imødekommes, skal regnskab og evaluering være sekretariatet i hænde senest den 1. august.

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Projektet støttes med en underskudsgaranti på 6.000 kr.