12. Puljeansøgning: Sol på bagsiden (2021-0110883)

Prismen søger støtte til gratis udendørskoncerter i juni måned.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg,

1) at lokaludvalget på baggrund af indstilling fra BIFUK-arbejdsgruppen afsætter en underskudsgaranti på 24.000 kr. til ”Sol på bagsiden”.

Problemstilling

På vegne af Prismen har Jørn Christensen søgt om 24.000 kr. i støtte til "Sol på bagsiden" – gratis udendørskoncerter i Prismen.

Koncerterne afholdes fire fredage i juni på bagsiden af Prismen ud til Prags Boulevard. Øens Spisested (restauranten i Prismen) stiller deres grill op udenfor med stor buffet samt bar til gode priser. Der bliver stillet langborde op, som skaber en familievenlig stemning, samtidig med at det er med til at skabe relationer på tværs af etnicitet, alder mm. Koncerterne vil være med artister indenfor forskellige genrer. Derudover vil Prismen opsøge lokale artister, der gerne vil optræde gratis og give et par numre som opvarmning.

Der forventes ml. 80-150 gæster pr. arrangement. Målgruppen er de lokale beboere, såvel som udefrakommende, med særligt fokus på at skabe arrangementer, der kan øge fællesskab i det lokale nærmiljø, der ofte møder udfordringer.

Det ansøgte beløb indgår i et samlet budget på 48.075 kr. Egenfinansiering udgør 24.075 kr.

Prismen har to gange tidligere afholdt Sol på bagsiden, hvor de selv har finansieret udgifterne. De har i år fået mulighed for at hyre nogle interessante bands, der er lidt dyrere, og har derfor ansøgt lokaludvalget om støtte.

I 2020 fik Prismen bevilget 25.000 kr. til Sol på bagsiden. Projektet blev aflyst grundet coronaivrus.

Løsning

BIFUK-arbejdsgruppen har drøftet ansøgningen og indstiller at projektet støttes med en underskudsgaranti på 24.000 kr.

BIFUK synes det er positivt, at rummet uden for Prismen tages i brug. Arrangementerne er åbne for alle og inviterer folk fra nærområdet. 

Økonomi

Der er søgt om 24.000 kr. af 2021-puljemidlerne.

Arbejdsgruppen har indstillet, at der bevilliges en underskudsgaranti på 24.000 kr.

Videre proces

Såfremt ansøgningen imødekommes, skal regnskab og evaluering være sekretariatet i hænde senest den 15. august 2021.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Projektet støttes med en underskudsgaranti på 24.000 kr.