2. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller,

at lokaludvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Fravær med afbud:

  • Ane Jette Thomsen (ingen suppleant)
  • Martin Hein (ingen suppleant deltog)
  • Randi Sørensen (Eva Damgaard deltog som suppleant)
  • Nanna Tofte (ingen suppleant deltog)

Følgende medlemmer deltog via Teams:

  • Tom Christensen
  • Iben Lindemark
  • Marianne Moegreen
  • Rene Steinvig

Fremmøde:

Rene Steinvig forlod mødet kl. 20.14 under pkt. 17

Rune Solvang forlod mødet kl. 20.43 under pkt. 18

Tom Christensen forlod mødet kl. 20.56 under pkt. 18

Marianne Moegreen forlod mødet kl. 21.02 under pkt. 18.

Inhabilitet:

Jens William Grav erklærede sig inhabil under punkt 5 og forlod mødet under behandlingen af punktet.

Rasmus Steenberger erklærede sig inhabil under punkt 11 og 13 og forlod mødet under behandlingen af punkterne.