21. Eventuelt

Beslutning

Der var intet til eventuelt.

Mødet sluttede kl. 21.40.