9. Puljeansøgning: Fabrikken afd. AC: Program og publikumsaktiviteter 2021 (2021-0110999)

Fabrikken for Kunst og Design søger støtte til publikumsaktiviteter og kunst i Amager Centret.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg,

1) at lokaludvalget på baggrund af indstilling fra BIFUK-arbejdsgruppen afsætter en underskudsgaranti på 40.000 kr. til ”Fabrikken afd. AC: Program og publikumsaktiviteter 2021”

Problemstilling

På vegne af Fabrikken for Kunst og Design har Sidsel Søgaard Spas søgt om 40.000 kr. i støtte til ”Fabrikken afd. AC: Program og publikumsaktiviteter 2021".

Det overordnede projekt ’FABRIKKEN Afd. AC’ blev igangsat som pilot i september 2020, og har frem til nu vist to forskellige værker af anerkendte, danske billedkunstnere i Amager Centret.

Fra juni 2021 og året ud planlægger ansøger tre værkvisninger med tilhørende formidlingsaktiviteter. Der er tale om et videoværk, et lysværk og et skulpturelt værk. Hver aktivitet tilrettelægges i samarbejde mellem kunstnere og FABRIKKENs formidlingsmedarbejdere og tilstræber at åbne kunstoplevelsen for forskellige målgrupper.

Ansøger forventer at nå op mod 50% af Amager Centrets besøgende i projektperioden. Centret har et årligt besøgstal på ca. 4,8 mio., dvs. i snit 400.000 månedligt.

Projektet er et etableret samarbejde mellem FABRIKKEN for Kunst og Design og Amager Centret. Derudover har projektet en styregruppe bestående af kunstfaglig medarbejder fra FABRIKKENs stab Maria Gry Bregnbak (kunsthistoriker), samt af tre billedkunstnere på højeste niveau.

De første værkvisninger i 2020, samt et kreativt ’tag-med-hjem’-workshopformat målrettet børnefamilier under vinterens lockdown, har foreløbigt været en stor succes, der er blevet modtaget af centrets besøgende med stor nysgerrighed og interesse. 

Det ansøgte beløb indgår i et samlet budget på 305.500 kr. Udgifterne finansieres via støtte fra en række fonde. 

Projektet blev i 2020 støttet af lokaludvalget med 60.000 kr.
Evaluering kan læses her: https://amageroestlokaludvalg.kk.dk/sites/amageroestlokaludvalg.testkkms.kk.dk/files/evalueringsskema-puljemidler_ffkd_amager_centeret.pdf

Løsning

BIFUK-arbejdsgruppen har drøftet ansøgningen og indstiller, at projektet støttes med en underskudsgaranti på 40.000 kr.

Lokaludvalget har i flere år arbejdet på at få kunsten ud, der hvor folk er, og mange borgere vil få glæde af projektet. Desuden underbygger projektet erhvervslivets engagement i kunst og kultur. 

Økonomi

Der er søgt om 40.000 kr. af 2021-puljemidlerne.

Arbejdsgruppen har indstillet, at der bevilliges en underskudsgaranti på 40.000 kr.

Videre proces

Såfremt ansøgningen imødekommes, skal regnskab og evaluering være sekretariatet i hænde senest den 7. januar 2022.

 

Beslutning

Der blev begæret afstemning om indstillingen.

For stemte: Rune Solvang,  Bente Lildballe, Hanne Kusiak, Ole Meldgaard, Frank Lambert, Jørgen Mark Pedersen, Ole Pedersen, Hans Møller, Lasse Rossen, Eva Damgaard, Rasmus Steenberger, Susanne Møller, Iben Lindemark, Tom Christensen.

Imod stemte: Nicki Brøchner, Jens William Grav, Keith Gray, Rene Steinvig.

Undlod at stemme: Marianne Moegreen.

Indstillingen blev dermed vedtaget.

Projektet støttes med en underskudsgaranti på 40.000 kr.