16. Afsættelse af midler: Socialt netværksmøde (2021-0130467)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller,

at lokaludvalget afsætter 6.000 kr. til socialt netværksmøde.

Problemstilling

Som en del af arbejdet med en social bydelsplan for Amager Øst afholdt lokaludvalget i september 2020 en social minikonference.

På konferencen blev der udtrykt ønske om en årlig konference med netværksdannelse og erfaringsudveksling mellem aktører på det sociale område. På sigt er det målet at netværksarbejdet skal bidrage til en mere effektfuld og helstøbt indsats for socialt udsatte i bydelen, samt øget opmærksomhed på bydelens udsatte.

SOSU arbejdsgruppen planlægger at afholde socialt netværksmøde den 21. september på Kofoeds Skole. Der forventes ca. 40 deltagere. Mødet annonceres via direkte invitationer og gennem en lukket facebookgruppe for netværkets deltagere. Arrangementet omtales desuden i Amarøsten.

Løsning

At lokaludvalget afsætter 6.000 kr. til socialt netværksmøde.

Økonomi

Der afsættes 6.000 kr. af 2021 puljemidlerne.

 

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget uden afstemning. Der afsættes 6.000 kr. til projektet.

Der blev opfordret til at skrive til både Ama'røsten og Amager Bladet. Der blev opfordret til at invitere patientforeninger i lokalområdet.