17. Naboorientering: Ansøgning om dispensation fra lokalplan 593 til midlertidigt ikke at etablere handicapparkeringsplads til Strandlodsvej 3 - 5. (2021-0129736)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller,

at lokaludvalget svarer forvaltningen, at vi ikke har bemærkninger til sagen. 

Problemstilling

Lokaludvalget har modtaget naboorientering vedr. ansøgning om dispensation fra lokalplan 593 til midlertidigt ikke at etablere handicapparkeringsplads til Strandlodsvej 3 - 5. Høringsfristen er den 24. maj 2021.

Bygherre har ansøgt om en 2-årig dispensation til ikke at etablere en parkeringsplads til en handicapbus.

Ansøger redegør for, at det ikke har været muligt at placere en parkeringsplads til en handicapbus i parkeringskælderen til nybyggeriet på matr. 30f, da dette vil kræve, at kælderen skal graves dybere, end hvad der er hensigtsmæssigt jordbundsforholdene taget i betragtning.

Ansøgeren har desuden redegjort for, at det er hensigten, at den påkrævede parkeringsplads til en handicapbus skal etableres i den vestlige ende af den private fællesvej Lindgreens Alle mod Strandlodsvej, når vejen er etableret i sin helhed. Der er tale om en privat fællesvej.

Løsning

PET-arbejdsgruppen har drøftet sagen og indstiller, at lokaludvalget svarer forvaltningen, at vi ikke har bemærkninger til sagen.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

 

Sekretariatet indsender høringssvar inden den 24. maj 2021.

Beslutning

Der blev stillet forslag om at indsende følgende høringssvar:

"Vi finder det beklageligt, at det tilsyneladende ikke har været muligt at finde plads til en handicapparkeringsplads i konstruktionen. Vi ønsker, at der i en midlertidig periode findes den bedst mulige løsning. Hvis der gives dispensation, ønsker vi, at perioden bliver så kort som muligt, dog max 2 år."

Forslaget blev vedtaget uden afstemning.