3. Orientering: Sikre Skoleveje ved Skolen på Amagerbro (2021-0130352)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller,

At lokaludvalget tager præsentationen til efterretning.

Problemstilling

Projektlederen fra Teknik- og Miljøforvaltningen præsenterer projektet '100016 Sikre Skoleveje 2020', som skal indstilles til godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget inden sommerferien.

Projektet om sikre skolevej skal skabe mere trafiksikre skoleveje til fire skoler i København, herunder Skolen på Amagerbro. Som et led i projektet kan der f.eks. etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger og tiltag der forbedrer forholdene for de lette trafikanter ved og omkring skolerne.

I forbindelse med indstillingen til Teknik- og Miljøudvalget er der brug for et høringssvar fra Amager Øst Lokaludvalg.

Løsning

Lokaludvalget tager præsentationen til efterretning med henblik på efterfølgende at udarbejde et høringssvar.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Lokaludvalget formulerer et udkast til høringssvar, som skal godkendes på lokaludvalgsmødet den 24. juni. Herefter videreformidles høringssvaret til projektlederen for projektet 100016 Sikre Skoleveje 2020.

Beslutning

Zofia Jagielska orienterede om projektet og svarede på spørgsmål fra lokaludvalget. 

Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning.