11. Puljeansøgning: DIY Leg på hjul i Amager Strandpark (2021-0111072)

Mikael Kirkensgaard søger støtte til byggeri af faciliteter til leg på hjul i Amager Strandpark.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg,

1) at lokaludvalget på baggrund af indstilling fra BIFUK-arbejdsgruppen afsætter en underskudsgaranti på 15.000 kr. til ”DIY Leg på hjul i Amager Strandpark”

Problemstilling

På vegne af Initiativgruppen 'Leg på hjul' i Amager Strandpark har Mikael Kirkensgaard søgt om 15.000 kr. i støtte til ”DIY Leg på hjul i Amager Strandpark”.

En gruppe borgere er gået sammen om at etablere et område for skatere, løbehjul og rulleskøjter ved Strandstation 3 i Amager Strandpark. Der er opnået enighed med Københavns Kommune om en 'tretrins raket'. Første fase er etablering af et område på betondækket ved Strandstation 3. Her placeres faciliteter til leg på hjul fortrinsvis efter DIY - princippet. Det vil sige brugerne definerer og fremstiller efter kommunens accept i videst muligt omfang selv faciliteterne.
Når området har vist sin berettigelse, etableres der i fase to et lignende område, designet og fremstillet af fagfolk. Fase tre indeholder en egentlig skaterpark.

Målgruppen er alle brugere af skateboards, løbehjul m.v., og særligt større børn og unge, der ikke tiltrækkes af foreningsidræt.

Det ansøgte beløb indgår i et samlet budget på 28.000 kr. De ansøgte 15.000 kr. skal benyttes til at virkeliggøre projektet hurtigst muligt og vil blive brugt til anskaffelse af materialer. Initiativgruppen leverer selv arbejdskraft, design og arbejdstegninger.

Til udfærdigelse af fase 2 og 3 forventes ansøgt om diverse fondsmidler. Der er givet forhåndsaccept fra RealDania.

Der er ikke tidligere søgt støtte fra lokaludvalget. 

Løsning

BIFUK-arbejdsgruppen har drøftet ansøgningen og indstiller, at projektet støttes med en underskudsgaranti på 15.000 kr.

Det er kompetente folk der står bag projektet og der er en høj grad af frivillighed.

Økonomi

Der er søgt om 15.000 kr. af 2021-puljemidlerne.

Arbejdsgruppen har indstillet, at der bevilliges en underskudsgaranti på 15.000 kr.

Videre proces

Såfremt ansøgningen imødekommes, skal regnskab og evaluering være sekretariatet i hænde senest den 1. august 2021.

Beslutning

Rasmus Steenberger erklærede sig inhabil og forlod mødet under behandlingen af punktet.

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Projektet støttes med en underskudsgaranti på 15.000 kr.