15. Puljeansøgning: Broerne der forbinder os (2021-0111046)

Kvarterhuset søger støtte til kunstprojektet Broerne der forbinder os.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller,

1) at lokaludvalget på baggrund af indstilling fra BIFUK-arbejdsgruppen afsætter en underskudsgaranti på 22.000 kr. til ”Broerne der forbinder os”.

Problemstilling

På vegne af Kvarterhuset har Rosa Hall søgt om 22.000 kr. i støtte til ”Broerne der forbinder os”.

Projektet drejer sig om at skabe et kunstværk, som skal produceres og udstilles på pladsen under Kvarterhusets glassal mellem søjlerne. Aktiviteterne afholdes i september og oktober og der forventes 325 deltagere. Målgrupperne er familier og lokale skoleklasser på 2.-4. klassetrin.

Der afholdes to åbne workshops ved hhv. Kvarterhuset og Musiktorvet, og op til 9 klasser fra lokale skoler inviteres til at deltage i projektet. Aktiviteterne på Musiktorvet finder sted i forbindelse med Amager Klima- og Demokratifestival.

Ansøger planlægger at samarbejde med Amager klima og Demokratifestival, samt TinkerTank og Paint it Forward, for muligheden for at bruge overskuds- og genbrugsmaterialer.

Det ansøgte beløb indgår i et samlet budget på 37.500 kr. Kontant egenfinansiering beløber sig i 15.500 kr. Kvarterhuset medfinansierer desuden i form af medarbejdertimer til planlægning og afvikling samt markedsføring, forplejning og afholdelse af fernisering.

Løsning

BIFUK-arbejdsgruppen har drøftet ansøgningen og indstiller, at projektet støttes med en underskudsgaranti på 22.000 kr.

Det er et interessant projekt og det er positivt, at rummet under glassalen bruges til noget kreativt.

Økonomi

Der er søgt om 22.000 kr. af 2021-puljemidlerne.

Arbejdsgruppen har indstillet, at der bevilliges en underskudsgaranti på 22.000 kr.

Videre proces

Såfremt ansøgningen imødekommes, skal regnskab og evaluering være sekretariatet i hænde senest den 1. december 2021.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Projektet støttes med en underskudsgaranti på 22.000 kr.