20. Punkter til kommende lokaludvalgsmøder

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller,

at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Problemstilling

Punkter til kommende møder (forventet tidspunkt):

Ønsker til Københavns Kommunes budget 2022 (juni)

Høring: Sikre skoleveje ved Skolen på Amagerbro (juni)

Høring: Udkast til restaurations- og nattelivsplan (juni)

Anmodning om at bruge borgerpanelet fra Miljøpunkt Amager (juni)

Løsning

At lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.


Beslutning

Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning.