14. Puljeansøgning: Amager Børneteaterfestival 2021 (2021-0111307)

Børnekulturhus Ama'r søger støtte til Amager Børneteaterfestival.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller,

1) at lokaludvalget på baggrund af indstilling fra BIFUK-arbejdsgruppen afsætter en underskudsgaranti på 55.000 kr. til ”Amager Børneteaterfestival 2021”

Problemstilling

På vegne af Børnekulturhus Ama'r har Katrine Wallevik og Vibeke Søs Nielsen søgt om 65.000 kr. i støtte til ”Amager Børneteaterfestival”.

Arrangementet holdes i uge 42 på følgende steder: Børnekulturhus Ama’r, Kvarterhuset, ZeBU, Bibliotekshuset Rodosvej, Solvang Bibliotek, Kulturhuset Islands Brygge, Ørestad Bibliotek samt Børnekulturpiloterne. Målgruppen er børn, børnefamilier og institutioner og der forventes 2.000 deltagere. 

Festivalen, der i år har temaet "Hvor står fællesskabet", programlægger 20-30 teaterforestillinger, der henvender sig til forskellige aldersgrupper af børn og deres voksne. Desuden afholdes der en række workshops. Som et særligt fokus i år vil kunst-workshops have fokus på at inddrage børn i kunstneriske processer der bidrager til fælles rum, til kunstudstillinger og til kulturevents på Amager. Der samarbejdes også med lokale teater- og danseskoler, så det bliver muligt at deltage på et teater- eller dansehold i løbet af ugen og få et indblik i dramaturgi og produktion ved at se forestillinger og snakke med kunstnerne efterfølgende.

Det ansøgte beløb indgår i et samlet budget på 372.000 kr. Der er ligeledes søgt 65.000 kr i Amager Vest Lokaludvalg. Egenfinansiering beløber sig til 31.000 kr. samt personaletimer til fundraising, grafiker, PR og afvikling samt lokaler. Entreindtægter forventes at være 48.000 kr.  

Festivalen afholdes for 12. gang og har alle tidligere år modtaget støtte fra Amager Øst Lokaludvalg. 

  • 2020: søgt 65.000 bevilget 65.000 kr.
  • 2019: søgt 65.000 bevilget 65.000 kr.
  • 2018: Søgt 65.000 bevilget 30.000 kr.
  • 2017 søgt 65.000 bevilget 30.000 kr.
  • 2016: søgt 65.000 bevilget 30.000 kr.
  • 2015: søgt 60.000 bevilget 40.000 kr. 
  • 2014: søgt 60.000 bevilget 40.000 kr. 
  • 2013: søgt 60.000 bevilget 50.000 kr. 
  • 2012: søgt 50.000 bevilget 50.000 kr. 

Evaluering fra 2020 kan læses her: 
https://amageroestlokaludvalg.kk.dk/sites/amageroestlokaludvalg.testkkms.kk.dk/files/abtf_aoelu_evalueringsskema_puljemidler_2020.pdf

Løsning

BIFUK-arbejdsgruppen har drøftet ansøgningen og indstiller, at projektet støttes med en underskudsgaranti på 55.000 kr.

Det er et godt projekt, som er betydningsfuldt for bydelen. BIFUK ønsker ikke at støtte honorar til frivilligkoordinator, da dette bør kunne ligge inden for de opgaver ansøger selv løser. Det indstilles derfor at støtte med 55.000 kr.

Økonomi

Der er søgt om 65.000 kr. af 2021-puljemidlerne.

Arbejdsgruppen har indstillet, at der bevilliges en underskudsgaranti på 55.000 kr.

Videre proces

Såfremt ansøgningen imødekommes, skal regnskab og evaluering være sekretariatet i hænde senest den 25. november 2021.

Beslutning

Der blev stillet forslag om at støtte projektet med det ansøgte beløb, 65.000 kr.

Lokaludvalget stemte om forslaget.

For stemte: Rune Solvang, Bente Lildballe, Hans Møller, Lasse Rossen, Eva Damgaard, Rasmus Steenberger, Tom Christensen.

Imod stemte:  Nicki Brøchner, Hanne Kusiak, Ole Meldgaard, Frank Lambert, Jørgen Mark Pedersen, Ole Pedersen,  Jens William Grav, Keith Gray, Susanne Møller, Iben Lindemark, Rene Steinvig, Marianne Moegreen.

Ingen undlod at stemme.

Der var dermed ikke flertal for forslaget. Projektet støttes ikke med 65.000 kr.

Der blev stillet forslag om at ændre formuleringen af begrundelsen, så ordet "derfor" udgår. Forslaget blev vedtaget uden afstemning.

Indstillingen blev derefter vedtaget uden afstemning med den nævnte ændring. Projektet støttes med en underskudsgaranti på 55.000 kr.