10. Puljeansøgning: PARK (2021-0111014)

Sarah McNulty søger støtte til udendørs event ved udstillingsstedet AGA Works.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg,

1) at lokaludvalget på baggrund af indstilling fra BIFUK-arbejdsgruppen afsætter en underskudsgaranti på 15.000 kr. til ”PARK”

Problemstilling

På vegne af udstillingsstedet AGA Works har Sarah McNulty søgt om 30.000 kr. i støtte til ”PARK”.

PARK er et projekt i det offentlige rum omkring AGA Works på Vermlandsgade 61. Udstillingen finder sted fra 15. august til 15. september. Målgruppen er borgere som bor og arbejder i området samt kunst- og kulturinteresserede fra hele byen. Der forventes 1000 deltagere.

Oplevelsen af værkerne vil være uafhængig af åbningstider, så alle der kommer gående forbi kan få glæde af den.

Projektet omfatter et stort udendørs event, hvor lokale beboere kan mødes og få spændende og uventede oplevelser på Amager, i en tid hvor mange kulturoplevelser er blevet aflyst, udsatte eller digitale. Med udgangspunkt i stedet og området, er flere kunstnere inviteret til at udvikle og skabe kreative og tilgængelige stedspecifikke værker i og omkring AGA Works-garagen og parkeringspladsen omkring. Der afholdes desuden udendørs-fernisering med madtrucks, rundvisninger og evt. live-koncerter for folk i området i forbindelse med de steds-specifikke værker.

Det ansøgte beløb indgår i et samlet budget på 95.000 kr. Egenfinansiering udgør 1.000 kr. Der er søgt støtte hos Rådet for Visuel Kunst & Statens Kunstfond

AGA Works har tidligere fået støtte til Pakket (OS OG DEM) (10.000 kr., december 2020) samt efterårsudstillingen AGA Works (9.000 kr., august 2020).

Løsning

BIFUK-arbejdsgruppen har drøftet ansøgningen og indstiller, at projektet støttes med en underskudsgaranti på 15.000 kr.

Lokaludvalget har tidligere givet afslag på støtte til udstillinger, da man ikke har fundet projekterne tilstrækkeligt netværksskabende. Men dette er et projekt, der har en mere udadvendt karakter og i større grad kommer borgerne til gode. På den baggrund indstiller BIFUK at støtte med 15.000 kr.

Økonomi

Der er søgt om 30.000 kr. af 2021-puljemidlerne.

Arbejdsgruppen har indstillet, at der bevilliges en underskudsgaranti på 15.000 kr.

Videre proces

Såfremt ansøgningen imødekommes, skal regnskab og evaluering være sekretariatet i hænde senest den 15. oktober.

Beslutning

Der blev begæret afstemning om indstillingen

For stemte: Rune Solvang, Bente Lildballe, Hanne Kusiak, Ole Meldgaard, Frank Lambert, Ole Pedersen, Hans Møller, Lasse Rossen, Eva Damgaard, Rasmus Steenberger, Iben Lindemark, Tom Christensen.

Imod stemte: Nicki Brøchner, Jørgen Mark Pedersen, Jens William Grav, Susanne Møller, Rene Steinvig, Marianne Moegreen.

Undlod at stemme: Keith Gray.

Der var dermed flertal for indstillingen. Projektet støttes med en underskudsgaranti på 15.000 kr.