14. Puljeansøgning: Ovn til keramikværksted (2020-0831309)

Keramikværkstedet på Amager Kulturpunkt søger om støtte til ny keramikovn. 

Sagsfremstilling

Indstilling 

Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, 

1) at lokaludvalget på baggrund af indstilling fra BIFUK-arbejdsgruppen afsætter en underskudsgaranti på 25.000 kr. til ”Ny ovn til keramikværksted” 

Problemstilling 

På vegne af Keramikværkstedet Øresundsvej 6, har Torben Schølow søgt om 52.500 kr. i støtte til ”Ny ovn til keramikværksted”. 

Indkøb og installering finder sted i december 2020. Keramikværkstedet har 50 medlemmer. 

Det ansøgte beløb indgår i et samlet budget på 52.500 kr. Der er ingen egenfinansiering i projektet. Pga. corona-restriktioner er der ikke overskud i Amager Kulturpunkt til at kunne medfinansiere købet af ovnen. 

I 2014 fik ansøger 40.000 kr. i støtte til indløb af en ny keramikovn. Værkstedet har to ovne, og det er værkstedets ældste ovn, der nu skal udskiftes. 

Løsning 

BIFUK-arbejdsgruppen har drøftet ansøgningen og indstiller, at projektet støttes med en underskudsgaranti på 25.000 kr. under forudsætning af, at ansøger selv finder de resterende midler. 

Begrundelse: det er et godt og populært tilbud til borgerne. 

Økonomi 

Der er søgt om 52.500 kr. af 2020-puljemidlerne. 
 
Arbejdsgruppen har indstillet, at der bevilliges en underskudsgaranti på 25.000 kr. 

Videre proces 

Såfremt ansøgningen imødekommes, skal regnskab og evaluering være sekretariatet i hænde senest den 4. januar

 

Beslutning

Der blev begæret afstemning om indstillingen.

For indstillingen stemte: Marianne Moegreen, Rikke Lauritsen, Ole Meldgaard, Frank Lambert, Keith Gray, Jørgen Mark Pedersen, Hans J. Møller, Bente Lildballe, Ane Jette Thomsen., Jens William Grav, Hanne Kusiak, Randi Sørensen, Tom Christensen, Ole Pedersen, Rene Steinvig, Nanna Tofte, Susanne Møller, Rasmus Steenberger, Lasse Rossen, Iben Lindemark, Martin Hein

Ingen stemte imod.

Undlod at stemme: Nicki Wassmann Brøchner.

Indstillingen blev dermed vedtaget. Projektet støttes med en underskudsgaranti på 25.000 kr.