23. Orientering: Social bydelsplan (2020-0113584)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller,

At lokaludvalget orienteres om SOSU-gruppens videre arbejde med en social bydelsplan.

Problemstilling

SOSU-gruppen ønsker på nuværende tidspunkt at orientere Lokaludvalget om opfølgning på minikonferencen og den videre plan med at beskrive de sociale forhold i vores bydel.

Vedlagt foreløbig beskrivelse af intentioner og plan om at være behjælpelig med en facebookgruppe.

Løsning

At lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning

Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning.