4. Ny aftaletekst mellem Amager Øst Lokaludvalg og Miljøpunkt Amager (2020-0851747)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller

At lokaludvalget vedtager bilagte forslag til ændring af aftaletekst mellem Amager Øst Lokaludvalg og Fonden Miljøpunkt Amager.

Problemstilling

Den gældende aftaletekst er forældet, da Civilstyrelsen har accepteret nyt navn til Fonden. Desuden er der forslag til præciseringer af aftaleteksten i forhold til, at der udarbejdes to-årsplaner og ikke årsplaner, samt at der i ulige år holdes møde om de kommende to års miljøarbejde.

Løsning

Aftaleteksten blev drøftet med Miljøpunkt Amager på arbejdsgruppemødet for Miljø & Klima den 7. oktober.

På baggrund heraf blev bilagte forslag til ændring af aftaletekst udarbejdet.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Godkendes aftaleteksten vil aftaleteksten blive opdateret med de vedtagne ændringer.

Beslutning

Lasse Rossen erklærede sig inhabil og forlod salen.

Der blev stillet ændringsforslag om tilføjelse i punkt 7 "...lokaludvalget og Miljøpunkt Amager skal opnå enighed om et fælles udkast til projekter samt de forventede effekter heraf".

Dorte Grastrup-Hansen bemærkede at hvis der er tale om verbal beskrivelse og ikke en decideret effektmåling, kan Miljøpunkt Amager acceptere ændringen.

Med disse bemærkninger blev ændringerne i aftaleteksten godkendt uden afstemning.