3. Godkendelse af budget for Miljøpunkt Amager 2021 (2020-0852150)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller,

  1. at lokaludvalget godkender Miljøpunkt Amagers aktivitetsbudget for 2021 og
  2. at lokaludvalget afsætter 620.000 kr. af 2021-puljemidlerne til Miljøpunkt Amager jf. det i årsplanen skitserede budget.

Problemstilling

Lokaludvalget godkendte på sit møde den 21. november 2019 Miljøpunkt Amagers 2-års plan for 2020 og 2021.

Miljøpunkt Amager har udarbejdet vedlagte budget for deres aktiviteter i 2021. Forskellen fra 2020 udover pristalsregulering er, at lokalerne til Elektronikværkstedet er lukket i sin nuværende form. Aktiviteterne fortsætter i Kvarterhusets Makerspace 2 gange månedligt.  

Midlerne, der skulle være brugt på elektronikværkstedet, går i stedet til projekter på Amager Strand og Prøvestenen Syd med fokus på havvandringer, biodiversitet og bynatur.

Løsning

At lokaludvalget godkender Miljøpunkt Amagers aktivitetsbudget for 2021 og

At lokaludvalget afsætter 620.000 kr. af 2021-puljemidlerne til Miljøpunkt Amager jf. det skitserede budget.

Økonomi

Der afsættes 620.000 kr. af 2021-puljemidlerne til Miljøpunkt Amagers arbejde i 2021. Midlerne afsættes som supplement til det årlige driftstilskud til Miljøpunkt Amager som i 2021 udgør 719.989 kr. Driftstilskuddet er udmøntet til lokaludvalget på en særlig bevilling via sekretariatsmidlerne.

Beslutning

Lasse Rossen erklærede sig inhabil og forlod salen.

Leder af Miljøpunkt Amager Dorte Grastrup-Hansen præsenterede budgettet. Det blev bemærket at Elektronikværkstedet kun har 1 månedlig workshop, samt at der er tale om guidede ture, ikke havvandringer.

Der blev begæret afstemning om indstillingen.

For godkendelse af Miljøpunkt Amagers budget for 2021 stemte: Marianne Moegreen, Rikke Lauritsen, Ole Meldgaard , Frank Lambert, Keith Gray, Jørgen Mark Pedersen, Hans J. Møller, Bente Lildballe, Ane Jette Thomsen, Jens William Grav, Hanne Kusiak, Randi Sørensen, Tom Christensen, Ole Pedersen, Rene Steinvig, Nanna Tofte, Susanne Møller og Rasmus Steenberger

Imod godkendelse af Miljøpunkt Amagers budget for 2021 stemte: Nicki Wassmann Brøchner.

Ingen undlod at stemme.

Budgettet blev dermed godkendt.

Lokaludvalget stemte om 2. at-punkt

For afsættelse af 620.000 kr. stemte: Marianne Moegreen, Rikke Lauritsen, Ole Meldgaard , Frank Lambert, Keith Gray, Jørgen Mark Pedersen, Hans J. Møller, Bente Lildballe, Ane Jette Thomsen, Jens William Grav, Hanne Kusiak, Randi Sørensen, Tom Christensen, Ole Pedersen, Rene Steinvig, Nanna Tofte, Susanne Møller og Rasmus Steenberger

Imod afsættelse af 620.000 kr. stemte: Nicki Wassmann Brøchner.

Ingen undlod at stemme.

Der afsættes 620.000 kr. af 2021 midlerne til støtte til Miljøpunkt Amager.