24. Statusorientering

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller,

at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Problemstilling

Herunder følger en oversigt over aktuelle sager hvori Amager Øst Lokaludvalg er engageret. Sager der har et selvstændigt punkt på dagsordenen er ikke medtaget:

  • Amagerbanen fredning
  • Ama'røsten
  • Jul på Sundbyøster Plads
  • Svømning for alle, ny forening

  • Kunsttur med BIFUK

Løsning

At lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ole Pedersen orienterede om at Ama'røsten udkommer en uge senere, uge 50.

Randi Sørensen orienterede om jul på Sundbyøster Plads. 

Susanne Møller orienterede om henvendelse til TMF vedr. cykelbaner i krydset Englandsvej/Amagerbrogade

Susanne Møller orienterede om Bente Bernths svømmeskole, der er blevet omdannet til forening.

Randi Sørensen orienterede om kunsttur med BIFUK-arbejdsgruppen.