12. Puljeansøgning: Udstilling på Musiktorvet (2020-0831258)

Børnekulturhus Ama'r søger til Udstilling på Musiktorvet

Sagsfremstilling

Indstilling 

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, 

1) at lokaludvalget afsætter en underskudsgaranti på 60.000 kr. til ”Udstilling på Musiktorvet” eller

2) at lokaludvalget afsætter en underskudsgaranti på 30.000 kr. til ”Udstilling på Musiktorvet” 

på baggrund af indstilling fra BIFUK-arbejdsgruppen 

Problemstilling 

På vegne af Børnekulturhus Ama'r har Vibeke Nielsen søgt om 60.000 kr. i støtte til ”Udstilling på Musiktorvet”. 

Der søges støtte til produktion og opsætning af udstillingsmodul samt genoplivning af udstillingen ”Min Amar Story”. Udstillingen skal sættes op på Musiktorvet fra december og ind i 2021. Målgruppen er unge og forbipasserende. Ansøger har ikke et bud på, hvor mange der vil se udstillingen. 

Min Amar Story blev støttet af lokaludvalget i 2018 med 20.000 kr. Dette projekt resulterede i 15 fotografier, som ansøger lige siden har haft intentioner om at udstille. I 2020 udstillingen vil Laureline Demonot genskabe tegninger af de oprindelige folkedragtselementer, som de unge lod sig inspirere af. Tegningerne udstilles ved siden af fotografierne. 

Det ansøgte beløb indgår i et samlet budget på 117.025 kr. Kontant medfinansiering beløber sig til 30.000 kr. 

Løsning 

BIFUK-arbejdsgruppen har drøftet ansøgningen. Halvdelen ønsker at indstille projektet til fuld støtte: 60.000 kr. Den anden halvdel ønsker at støtte med halvdelen af det søgte beløb: 30.000 kr. 

Begrundelse for støtte: det er et godt projekt, der på fin vis bruger pladsen på musiktorvet. Udstillingsmodulerne kan være en fremtidsinvestering til kommende udstillinger på pladsen. 

Begrundelse for delvis støtte: der savnes medfinansiering i projektet. 

Økonomi 

Der er søgt om 60.000 kr. af 2020-puljemidlerne. 
 
Halvdelen af arbejdsgruppen har indstillet, at der tildeles fuld støtte på 60.000 kr. Den anden halvdelen indstiller støtte: 30.000 kr. . 

Sekretariatet har været i dialog med ansøger, som bekræfter, at regnskabet kan afleveres senest d. 4. januar 2021. 

Videre proces 

Såfremt ansøgningen imødekommes, skal regnskab og evaluering være sekretariatet i hænde senest den 4. januar. 

 

Beslutning

Der blev stillet forslag om ikke at støtte projektet.

Lokaludvalget stemte om forslaget.

For forslaget stemte: Marianne Moegreen, Ole Meldgaard, Keith Gray, Jørgen Mark Pedersen, Hans J. Møller, Jens William Grav, Tom Christensen, Nicki Wassmann Brøchner, Susanne Møller, Martin Hein.

Imod forslaget stemte: Rikke Lauritsen, Frank Lambert, Lasse Rossen, Bente Lildballe, Randi Sørensen, Rasmus Steenberger, Ole Pedersen.

Undlod at stemme: Ane Jette Thomsen, Hanne Kusiak, Rene Steinvig, Nanna Tofte, Iben Lindemark.

Der var dermed flertal for forslaget om ikke at støtte. Projektet støttes ikke.