17. Puljeansøgning: Ladies Night og Lækre Bøger (2020-0831346)

Lone Rasmussen søger til Ladies Night og Lækre Bøger

Sagsfremstilling

Indstilling 

Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, 

1) at lokaludvalget på baggrund af indstilling fra BIFUK-arbejdsgruppen giver afslag til ansøgningen ”Ladies Night og Lækre Bøger” 

Problemstilling 

Lone Rasmussen har søgt om 26.600 kr. i støtte til ”Ladies Night og Lækre Bøger”. 

Der søges til afholdelse af to arrangementer slut november eller december. Ansøger afventer coronarestriktionerne før endeligt tidspunkt lægges fast. Der foreligger ikke en endelig aftale med Kvarterhuset endnu, men Rosa Sofie Hall har ifølge ansøger vist interesse i at huse arrangementet. Ansøger overvejer, om arrangementet skal streames, hvis forsamlingsforbudet på 10 personer fortsætter. 

Målgruppen er litteraturinteresserede kvinder og mænd. Den nærmere målgruppe skifter efter aftenens tema. Til aftenen vil der være et tema, en lokal oplægsholder fra Amager og forskellige sociale aktiviteter. Formålet er at skabe samtale, netværk og udfylde det sociale tomrum, som coronanedlukningen har skabt. 

Det ansøgte beløb indgår i et samlet budget på 30.600 kr. Der forventes 4.000 kr. i entreindtægter.

Det er fra ansøgers side ambitionen at skabe et tilbagevendende og økonomisk selvfinansierende event. 

Løsning 

BIFUK-arbejdsgruppen har drøftet ansøgningen og indstiller, at der gives afslag med følgende begrundelse: Projektet mangler lokal forankring, der er ikke en klar målgruppe og budgettets størrelse er for stort ift. projektets indhold.

Økonomi 

Der er søgt om 26.600 kr. af 2020-puljemidlerne. 
 
Arbejdsgruppen har indstillet, at der gives afslag.

Videre proces 

Såfremt ansøgningen imødekommes, skal regnskab og evaluering være sekretariatet i hænde senest den 4. januar. 

 

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget uden afstemning.

Projektet støttes ikke.