20. Afsættelse af midler: Statuette til Frivilligprisen (2020-0858754)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller,

  1. at lokaludvalget afsætter 10.000 kr. i 2020 til udarbejdelse af en statuette el. lign. til markering af Frivilligprisen og
  2. at lokaludvalget afsætter 30.000 kr. i 2021 til færdiggørelse og produktion af genstanden.

Problemstilling

Frivilligpris-komiteen ønsker at skabe en mere blivende markering af frivillighedsprisen, i form af en statuette/plakette el lign., som modtagerne kan have glæde af i mange år. Genstanden kan være af eksempelvis bronze, keramik eller glas, men skal have det til fælles, at man kan producere et større antal ad gangen (5-10), og at modtageråret efterfølgende skal kunne tilføjes.

Gruppen har bemærket, hvor stor glæde og taknemmelighed foreningerne udtrykker over at modtage prisen, og vil gerne give foreningerne mulighed for at kunne markere anerkendelsen i form at en genstand, som kan indgå i foreningernes fortælling/historie om dem selv.

Det foreslås at få en lokal kunstner til at producere en skitse, som siden skal kunne omsættes til en ikke al for bekostelig genstand. Siden vil der komme udgifter til fintegning og producering af genstanden 

Løsning

At lokaludvalget afsætter 10.000 kr. i 2020 til udarbejdelse af en statuette el. lign. til markering af Frivilligprisen og 30.000 kr. i 2021 til færdiggørelse og produktion af genstanden.

Økonomi

Såfremt forslaget vedtages, afsættes 10.000 kr. af 2020 puljemidlerne samt 30.000 kr. af 2021-puljemidlerne.

 

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget uden afstemning.

Der afsættes 10.000 kr. af 2020 puljemidlerne og 30.000 kr. af 2021-puljemidlerne til projektet.