11. Puljeansøgning: Copenhagen Archive (2020-0814908)

Copenhagen Archive søger om støtte til fotoudstilling i Kvarterhuset. 

Sagsfremstilling

Indstilling 

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, 

1) at lokaludvalget afsætter en underskudsgaranti på 24.000 kr. til Copenhagen Archive eller

2) at lokaludvalget giver afslag til Copenhagen Archive 

på baggrund af indstilling fra BIFUK-arbejdsgruppen 

Problemstilling 

På vegne af Copenhagen Archive har Mathias Kobberrød Rasmussen søgt om 32.051 kr. i støtte til ”Copenhagen Archive”. 

Copenhagen Archive er en fotoudstilling, der finder sted i Kvarterhuset i december 2020 og målgruppen er for alle amagerkanere. Ansøger håber på at 200 mennesker vil se udstillingen. 

Ansøger vil med udstillingen fotografere og fremvise nogle af de steder i Amager Øst, som er i fare for at forsvinde. Formålet er at dokumentere byens historik og skabe lokale tilhørsforhold til en by i konstant forandring. 

Det ansøgte beløb indgår i et samlet budget på 34.551 kr. Egenfinansiering er på 2.500 kr. Derudover indgår egne timer lagt i projektet. 

Der samarbejdes med Københavns Stadsarkiv, Podimo, DK Smeden, Prag 61, Politiken
Ibyen, Euroman. Derudover arbejdes der på at lave aftaler med Københavns Museum, Information og Washington Post photoinstagram, Hus Forbi og Ama’Røsten.

Sekretariatet har efter arbejdsgruppemødet været i dialog med ansøger. Ansøger fortæller at udgifterne til print og rammer er nogenlunde lige fordelt ml. de 20.000 kr.

Ansøger har desuden taget alle billederne som skal indgå i udstillingen. Der vil være tre billeder fra hver af de fem lokationer. Billederne vil ikke være til salg til udstillingen og det er ikke ansøgers intention at lave profit på billederne. Rammerne vil desuden ikke blive brugt til andre billeder end billederne fra Amager. Ansøger er desuden meget åbne for at samarbejde med lokaludvalget om, hvor billederne kan udstilles og ophænges efter deres bydækkende udstillinger er forbi. 

De fem lokationer er: Lindgreens Vulkanisering og Autogummi, Herolds Varehus, Vasketeria, Bistro Trekanten, DK Smeden og Prag 61. 

Nogle af billederne kan ses i denne artikel fra Politiken 5. november: https://politiken.dk/ibyen/art7906230/K%C3%B8benhavns-historie-forsvinder-for-%C3%B8jnene-af-dig.-De-her-billeder-skal-minde-os-om-alt-det-vi-mister

Løsning 

BIFUK-arbejdsgruppen har drøftet ansøgningen. 

Halvdelen ønsker af give afslag til ansøgningen med begrundelsen, at projektet ikke virker til at kunne lade sig gøre som beskrevet i ansøgningen og at posten på 20.000 kr. til print og rammer virker høj. Derudover savnes lokal forankring fx til Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv. 

Den anden halvdel ønsker at støtte projektet med 24.000 kr. til rammer, print og redigering, hvis ejerskab og budgetposten til print og rammer kan blive belyst. 

Økonomi 

Der er søgt om 32.051 kr. af 2020-puljemidlerne. 
 
Arbejdsgruppen har indstillet, at der enten støttes med 24.000 kr. eller gives afslag.  

Videre proces 

Såfremt ansøgningen imødekommes, skal regnskab og evaluering være sekretariatet i hænde senest den 4. januar. 

 

Beslutning

Lokaludvalget stemte om indstillingen om at støtte med 24.000.

For stemte:  Rikke Lauritsen, Frank Lambert, Jørgen Mark Pedersen, Hans J. Møller, Bente Lildballe, Hanne Kusiak, Ole Pedersen, Nanna Tofte, Rasmus Steenberger.

Imod stemte: Marianne Moegreen, Keith Gray, Martin Hein, Jens William Grav, Randi Sørensen, Tom Christensen, Nicki Wassmann Brøchner, Susanne Møller, Rene Steinvig, Iben Lindemark.

Undlod at stemme: Ole Meldgaard, Lasse Rossen, Ane Jette Thomsen.

Der var ikke flertal for indstillingen og den blev dermed ikke vedtaget. Projektet støttes ikke.