19. Puljeansøgning (2021-midler): Amager Revyen 2021 (2020-0831949)

Amager Revyen søger til Amager Revyen 2021

Sagsfremstilling

Indstilling 

Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, 

1) at lokaludvalget på baggrund af indstilling fra BIFUK-arbejdsgruppen afsætter en underskudsgaranti på 50.000 kr. til ”Amager Revyen” af 2021-puljemidlerne. 

Problemstilling 

På vegne af Amager Revyen har Anders Anderskov søgt om 50.000 kr. i støtte til ”Amager Revyen 2021”. 

Projektet foregår på Teater PLAY Strandlodsvej 7 fra 13. marts til 8. maj. Målgruppen er alle ml. 18 - 100 år. Der forventes ca. 800 deltagere med C19-restriktioner.

Det ansøgte beløb indgår i et samlet budget på 274.500 kr. Kontant medfinansiering: 35.000 kr. Billetsag: 163.020 kr. Publikumskapacitet er reduceret fra 100 til 44 pr. aften. Ansøger planlægger at søge Amager Vest Lokaludvalg inden fristen d. 9. november, men beløbet er endnu ikke fastlagt.  

Projektet har af lokaludvalget fået støtte i 2019 og 2020, men måtte i 2020 aflyse pga. corona. Få dele af materialet fra 2020 vil kunne genbruges i 2021, men det meste skal laves om for stadig at leve op til revygenrens forventning om aktualitet. 

Der var fra ansøgers side ambitionen at blive økonomisk uafhængige af fonde og puljer i 2021, men det blev ikke muligt pga. aflysningen af 2020-revyen. Håbet hos ansøger er at blive uafhængige i 2022. 

Løsning 

BIFUK-arbejdsgruppen har drøftet ansøgningen og indstiller, at projektet støttes med en underskudsgaranti på 50.000 kr. 

Det er et godt projekt, der skaber lokalt tilhørsforhold og det er positivt at de arbejder for at blive selvfinansierende.

Et mindretal mener ikke, at det er lokaludvalgets opgave at støtte et kommercielt arrangement og ønsker ikke at støtte.

Økonomi 

Der er søgt om 50.000 kr. af 2021-puljemidlerne. 
 
Arbejdsgruppen har indstillet, at der bevilliges en underskudsgaranti på 50.000 kr. 

Videre proces 

Såfremt ansøgningen imødekommes, skal regnskab og evaluering være sekretariatet i hænde senest den 8. juni 2021.

 

Beslutning

Der blev begæret afstemning om indstillingen.

For stemte:  Marianne Moegreen, Rikke Lauritsen, Ole Meldgaard, Frank Lambert, Keith Gray, Jørgen Mark Pedersen, Hans J. Møller, Bente Lildballe, Ane Jette Thomsen, Hanne Kusiak, Randi Sørensen, Tom Christensen, Ole Pedersen, Rene Steinvig, Nanna Tofte, Susanne Møller, Rasmus Steenberger, Lasse Rossen, Iben Lindemark, Martin Hein.

Imod stemte: Jens William Grav, Nicki Wassmann Brøchner.

Ingen undlod at stemme.

Indstillingen blev dermed vedtaget. Projektet støttes med en underskudsgaranti på 50.000 kr.