2. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller,

at lokaludvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Fravær med afbud: Rune Solvang - Rikke Lauritsen deltog som suppleant.

Dansk Folkepartis plads er vakant. Der er ingen suppleanter.

Følgende medlemmer deltog på Teams: Ole Pedersen, Nanna Tofte, Rene Steinvig, Iben Lindemark.

Fremmøde: Martin Hein deltog fra kl. 18.40. Iben Lindemark deltog fra kl. 19.12.

Inhabilitet: Lasse Rossen erklærede sig inhabil under pkt. 3 og 4, og forlod salen under behandlingen. Rene Steinvig erklærede sig inhabil under pkt. 15 og forlod mødet under behandlingen.

Omdelt materiale:

Ændringsforslag til pkt. 4 og 5 fra Nicki Brøchner.

Bemærkninger til pkt. 5 fra Bente Lildballe.