13. Puljeansøgning: Julearrangementer fra NABO Center Amager (2020-0831281)

NABO Center Amager søger om støtte til Julearrangementer

Sagsfremstilling

Indstilling 

Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, 

1) at lokaludvalget på baggrund af indstilling fra BIFUK-arbejdsgruppen afsætter en underskudsgaranti på 7.000 kr. til ”Julearrangementer” 

Problemstilling 

På vegne af Nabo Center Amager har Bente Clausen søgt om 7.000 kr. i støtte til ”Julearrangementer”. 

Julearrangementer foregår fra 20.december til 31. december 2020 hos NABO Center Amager på Portugalsgade 10. Arrangementerne er for borgere på Amager med sygdom eller psykisk sårbarhed. Der forventes ca. 60 borgere. Arrangementerne består af en gløgg-aften, julemiddag og nytårsmiddag, hvor borgere inden for målgruppen kan finde et fællesskab. 

Der søges ligeledes 7.000 kr i Amager Vest. Ansøger har egen kontant medfinansiering på 9.100 kr. 

I 2017,2018 og 2019 har ansøger modtager 10.000 kr. til "Julearrangementer". 

Evaluering 2019: 
https://amageroestlokaludvalg.kk.dk/sites/amageroestlokaludvalg.testkkms.kk.dk/files/evalueringsskema_julearr._nabo_2019.pdf

Sekretariatet har efter arbejdsgruppemødet været i dialog med ansøger om mulighederne for at gennemføre arrangementet. Ansøger fortæller, at deltagerne vil blive spredt ud i flere rum, at maden bliver portionsanrettet og at der skal bæres mundbind når deltagere er stående. Antallet af deltagere er desuden allerede nedjusteret ift. hvor mange der normaltvist ville kunne være. 

Løsning 

BIFUK-arbejdsgruppen har drøftet ansøgningen og indstiller, at projektet støttes med en underskudsgaranti på 7.000 kr under forudsætning at arrangementet kan lade sig gøre under de gældende retningslinjer for forsamlinger.  

Det er et godt arrangement, som kommer sårbare i bydelen til gode. 

Økonomi 

Der er søgt om 7.000 kr. af 2020-puljemidlerne. 
 
Arbejdsgruppen har indstillet, at der bevilliges en underskudsgaranti på 7.000 kr. 

Videre proces 

Såfremt ansøgningen imødekommes, skal regnskab og evaluering være sekretariatet i hænde senest den 4. januar. 

 

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget uden afstemning.

Projektet støttes med en underskudsgaranti på 7.000 kr.