8. Henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget om Lufthavnsparkering (2020-0851793)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller

At Lokaludvalget på baggrund af mange borgerhenvendelser anmoder Teknik- og Miljøudvalget om tidsbegrænset P-zone i området omkring Øresund, Amager Strand og Femøren Metrostation.

Problemstilling

Lokaludvalget har fået flere borgerhenvendelser vedrørende uvedkommende parkering i deres område, ofte benævnt 'lufthavnsparkering'. Henvendelserne handler ofte om, at bilerne fylder meget på de små villaveje, som for en stor del er private fællesveje. Flere fremhæver, at der desuden reklameres med gratis parkering, når man søger på 'gratis parkering lufthavnen' på internettet. Dertil opleves anden uvedkommende parkering, herunder overnattende i autocampere. 

Lokaludvalget besluttede på sit møde den 27. august at afholde 3 kaffemøder, et ved hver Metrostation, for at tale med borgerne om problemstillingen. Til de to første møder kom i alt omkring 100 borgere. Det sidste måtte aflyses grundet skærpede Coronarestriktioner. Lokaludvalgets facebookopslag har også haft stor interesse. Af bilag 2 fremgår input fra de to afholdte kaffemøder. 

Løsning

Arbejdsgruppen PET foreslår, at der indføres tidsbegrænset parkering i dagtimerne og at beboere kan få beboerlicens i området fra Amager Strandvej til Backersvej samt fra Øresundsvej til Hedegaardsvej.

PET har drøftet forslaget og anbefaler at Lokaludvalget på baggrund af mange borgerhenvendelser anmoder Teknik- og Miljøudvalget om tidsbegrænset P-zone i området omkring Øresund, Amager Strand og Femøren Metrostation.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Imødekommes indstillingen, retter formanden for Amager Øst Lokaludvalg henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget vedrørende etablering af tidsbegrænset P-zone i området omkring Øresund, Amager Strand og Femøren Metrostation.

Beslutning

Det blev pointeret, at tidsbegrænset parkering bør gælde i hele bydelen, da problemet ellers vil flyttes til andre områder.

Det blev foreslået at problemstillingen kvalificeres på næste PET møde med henblik på drøftelse på lokaludvalgsmødet i december. Forslaget blev vedtaget uden afstemning. Henvendelse til TMF er derfor foreløbigt udsat.